Vĩnh Phúc – Hà Nội tăng cường hối hợp quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông

15/03/2019

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành chức năng thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp số 1214, ngày 13/12/2018 giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND thành phố Hà Nội về công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh 2 địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành: TN&MT, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND huyện Vĩnh Tường, UBND huyện Yên Lạc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Quy chế phối hợp số 1214; đảm bảo mọi hành vi khai thác cát, sỏi trái phép tại các khu vực giáp ranh 2 địa phương phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử lý nghiêm minh; mọi hậu quả do vi phạm hành chính phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Cuối năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc và Tp Hà Nội đã ban hành quy chế phối hợp quản lý cát sỏi lòng sông. Trong đó, có các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Mê Linh, thị xã Sơn Tây (Tp Hà Nội) và các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo quy chế phối hợp, UBND cấp tỉnh tăng cường trao đổi thông tin về trữ lượng khoáng sản, hình thức quản lý. Cấp huyện, xã các khu vực giáp ranh giữa 2 địa phương chủ động phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản. 


Khánh An - http://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: