Bến Tre thí điểm mô hình giảm thiểu ô nhiễm bằng chế phẩm sinh học

06/08/2018

Tại tỉnh Bến Tre, Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu của Bộ Công thương, Hội Tự động hóa Việt Nam và Sở TN&MT Bến Tre vừa phối hợp triển khai “Thí nghiệm mô hình giảm thiểu ô nhiễm từ rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học”.

Mô hình được thực hiện thí điểm ở xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Thời gian triển khai là 45 ngày.

Mô hình thí nghiệm với ba hố chứa rác, mỗi hố 1m3, lượng rác là 1m3; chế phẩm sử dụng là chế phẩm phân hủy rác AvoT1 1lit, chế phẩm phụ gia… Rác sau khi phân loại được cho vào ba hố chứa rác nói trên. Hố thứ nhất dùng để đối chứng, để phân hủy tự nhiên, hai hố còn lại được xử lý bằng các chế phẩm sinh học do ông Cứ nghiên cứu sản xuất.

Sau quá trình thử nghiệm, hố sử dụng chế phẩm sinh học phát sinh khí thải H2S và N3H thấp hơn so với hố ủ rác phân hủy tự nhiên, tức là chế phẩm có khả năng xử lý mùi trong quá trình phân hủy rác thải. Chế phẩm còn giúp hố rác giảm thể tích khối rác thải xuống 70%, không có nước rỉ rác phát sinh. Qua kết quả phân tích đo đạc cho thấy mô hình có hiệu quả khả thi về mặt môi trường.


Theo http://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: