Bổ sung chế phẩm Bio-catalyse vào khẩu phần ăn cho lợn, gà để khử mùi chất thải trong chăn nuôi trang trại

21/12/2017

Trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã có tốc độ phát triển kinh tế mạnh ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Trong nông nghiệp, ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao hơn so với ngành trồng trọt. Các hình thức chăn nuôi ngày càng đa dạng, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư đến chăn nuôi công nghiệp với quy mô trang trại, gia trại, nhất là chăn nuôi lợn, gà ngày càng tăng. Ô nhiễm môi trường do chất thải của vật nuôi có xu hướng ngày càng tăng thêm, đang là vấn đề bức xúc trong các cộng đồng dân cư. Trước tình hình trên, thông qua các Chương trình, Dự án, tỉnh đã có nhiều giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ người dân nhằm xử lý và hạn chế ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi như: Sử dụng hầm Biogas, đệm lót sinh học, chế phẩm EM… Năm 2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiên cứu thử nghiệm bổ sung chế phẩm Bio-catalyse vào khẩu phần ăn cho lợn, gà để khử mùi chất thải trong chăn nuôi trang trại. Đây là giải pháp khoa học kỹ thuật mới lần đầu tiên được ứng dụng tại Vĩnh Phúc. Đề tài đã thu được những kết quả khả quan, được người chăn nuôi đánh giá cao và có khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Việc bổ sung chế phẩm Bio-catalyse vào khẩu phần ăn cho lợn, gà để khử mùi hôi của chất thải ngay từ trong cơ thể, hạn chế ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, chất thải của vật nuôi có sử dụng chế phẩm này tiếp tục được xử lý bằng hệ thống khí sinh học đối với lợn và ủ vi sinh đối với gà sẽ làm giảm tối đa lượng khí độc phát thải.

Nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành khảo sát thực tế, thống kê số lượng đàn lợn, gà và số lượng các hộ sử dụng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Tiến hành quan trắc không khí chuồng nuôi trước khi sử dụng chế phẩm cho thấy: Hàm lượng khí NH3, H2S, CO, N2O, CH4 phát thải từ chất thải của lợn nái lợn thịt gà đẻ, gà thịt nuôi trong các trang trại tại Vĩnh Phúc đều có hàm lượng cao hơn mức qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể:

- Đối với trang trại nuôi lợn nái: Hàm lương khí NH3 tối đa và tối thiểu: 15,05 ppm; 13,14 ppm; Hàm lượng khí H2S tối đa và tối thiểu: 8,23 ppm; 6,18 ppm;

- Đối với trang trại nuôi lợn thịt: Hàm lượng khí NH3 tối đa và tối thiểu: 12,58 ppm; 11,47 ppm; Hàm lượng khí H2S tối đa và tối thiểu: 9,85 ppm; 7,13 ppm;

- Đối với trang trại nuôi gà đẻ: Hàm lượng khí NH3 tối đa và tối thiểu:13,68 ppm; 12,69 ppm; Hàm lượng khí H2S tối đa và tối thiểu: 8,32 ppm; 7,22 ppm;

- Đối với trang trại nuôi gà thịt: Hàm lượng khí NH3 tối đa và tối thiểu: 13,77 ppm; 12,56 ppm; Hàm lượng khí H2S tối đa và tối thiểu: 9,25 ppm; 8,85 ppm.

Từ kết quả trên, nhóm nghiên cứu đề tài đã lựa chọn và xây dựng 4 loại mô hình thí nghiệm trên lợn nái, lợn thịt, gà đẻ trứng và gà thịt với quy mô 200 lợn nái, 3.000 lợn thịt, 10.000 gà đẻ và 40.000 gà thịt; trong đó lợn thịt và gà thịt quay vòng 3 lứa/ năm. Cung cấp chế phẩm Bio-catalyse trực tiếp cho các hộ chăn nuôi để bổ sung vào khẩu phần ăn cho lợn, gà theo công thức: 0,3 gam Bio – catalyse/ 1 kg thức ăn hỗn hợp.

Sau 10 ngày sử dụng chế phẩm, nhóm nghiên cứu đề tài tiến hành quan trắc không khí trong chuồng nuôi để phân tích, xác định hàm lượng các khí phát thải NH3, H2S, CO, N2O, CH4. Kết quả khi bổ sung chế phẩm Bio-catalyse vào khẩu phần ăn đã làm giảm hàm lượng khí NH3, H2S, CO, N20, CH4 phát thải từ chất thải của lợn, gà nói chung so với không sử dụng chế phẩm Bio-catalyse và thấp hơn so với qui định của Bộ NN&PTNT.

Cụ thể so sánh với không sử dụng chế phẩm, hàm lượng khí NH3, H2S giảm: Đối với lợn nái (17,66 %; 34,66%); lợn thịt (29,55%; 34,72%); gà đẻ (19,56%; 17,1 %); gà thịt (35%; 20,7%) tương ứng với NH3, H2S. Như vậy, khi bổ sung chế phẩm Bio-catalyse vào khẩu phần ăn của: Lợn nái, gà đẻ thì hàm lượng khí NH3, H2S thấp hơn so với qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với gà thịt hàm lượng NH3, H2S cao hơn qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng không đáng kể. Đối với lợn thịt hàm lượng H2S thấp hơn qui định, còn NH3 cao hơn qui định nhưng ở mức độ không đáng kể. Đặc biệt, khi bổ sung chế phẩm vào khẩu phần ăn cho lợn, gà, kiểm tra cho thấy, đàn vật nuôi vẫn đảm bảo khỏe mạnh, chất lượng thịt được đảm bảo, vì vậy người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng.

Từ những kết quả đạt được, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc - đơn vị thực hiện đề tài khuyến cáo, các hộ chăn nuôi lợn, gà theo mô hình trang trại nên bổ sung chế phẩm Bio-catalyse vào khẩu phần ăn cho đàn vật nuôi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.


Thu Thủy - Sở Khoa học và Công nghệ VP


Các tin đã đưa ngày: