Quản lý chất thải nguy hại bằng công nghệ thông tin

28/09/2017

Mới đây, Sở TN&MT thành phố Hải Phòng đưa vào ứng dụng phần mềm tin học để quản lý chất thải nguy hại (CTNH).

Phần mềm này giống như một ngân hàng dữ liệu lưu trữ các sổ đăng ký chủ nguồn thải, giấy phép chủ vận chuyển, chủ xử lý và thông tin liên quan vào hệ thống văn bản, chứng từ. Dữ liệu được liên thông, liên kết với nhau qua mạng internet phục vụ việc trao đổi thông tin giữa chủ nguồn thải, đơn vị vận chuyển, xử lý CTNH với cơ quan quản lý.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT thành phố sẽ thông báo yêu cầu các chủ nguồn CTNH phối hợp với các chủ xử lý, chủ hành nghề quản lý CTNH trên địa bàn thành phố thực hiện kê khai chứng từ điện tử trực tuyến khi chuyển giao CTNH. Theo đó, các chủ nguồn CTNH, cùng các chủ hành nghề quản lý, vận chuyển và xử lý CTNH thực hiện đồng thời việc kê khai chứng từ trực tuyến trên trang web: e:manifest.monre.gov.vn.

Ứng dụng hệ thống thông tin vào quản lý CTNH, các chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, chủ xử lý chất thải sẽ quản lý được số liệu trên máy tính. Đồng nghĩa với việc sẽ quản lý được đường đi và “vòng đời” của chất thải. Qua đó, hạn chế tình trạng CTNH được vận chuyển không đúng địa chỉ hoặc xử lý thì ít nhưng báo cáo nhiều, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Thành phố Hải Phòng hiện có gần 1000 doanh nghiệp được cấp sổ đăng ký chủ nguồn CTNH với gần 200 loại CTNH. Khối lượng CTNH phát sinh khoảng 10 nghìn tấn/năm. Quản lý chặt chẽ nguồn CTNH nêu trên là vô cùng cần thiết để bảo vệ môi trường.


Khánh Anh - http://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: