Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 01 ngày 02 tháng 11 năm 2018)

01/11/2018

Bản tin dự báo thời tiết (Đêm 01 ngày 02 tháng 11 năm 2018)

1. Vùng núi cao Tam Đảo

Ít đến quang mây,không mưa,ngày nắng. Gió nhẹ.

                         Nhiệt độ từ: 16  đến 23 độ C. Độ ẩm 80  - 95%.

2. Vùng đồi núi thấp Trung Du (Gồm huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương )

Ít đến quang mây,không mưa,ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ: 20 đến 30 độ C. Độ ẩm  75 - 80%.

3. Vùng đồng bằng (Gồm Huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, TX. Phúc Yên, Bình Xuyên)

Ít đến quang mây,không mưa,ngày nắng. Gió nhẹ.

                  Nhiệt độ từ: 21 đến 31 độ C. Độ ẩm 75 – 80%.

 4. Thành phố Vĩnh Yên

Ít đến quang mây,không mưa,ngày nắng. Gió nhẹ.

             Nhiệt độ từ: 21 đến 31 độ C. Độ ẩm 75 – 80%.

 


Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: