Sử dụng ảnh viễn thám để bảo vệ rừng

18/01/2021

Để giảm thiểu rủi ro về nạn chặt phá rừng, một trong những giải pháp được áp dụng có hiệu quả tại nhiều nước trên thế giới hiện nay là ứng dụng công nghệ GIS và ứng dụng ảnh viễn thám để theo dõi rừng.

Ảnh viễn thám phân sẽ phân loại độ che phủ của rừng, ảnh viễn thám phân tích những khu vực độ che phủ ít, quản lý những khu vực rừng đầu nguồn, để từ đó nhà nước có những chính sách hợp lý trong việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.

Tại Việt Nam, Bình Thuận là địa phương đầu tiên ứng dụng ảnh viễn thám để theo dõi rừng. Cụ thể, vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tập huấn, đưa vào sử dụng ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám phục vụ cho công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn.

Cứ 10 ngày một lần, hệ thống theo dõi diễn biến rừng (FMS) Bình Thuận sẽ tự động thu nhận ảnh viễn thám từ vệ tinh, rồi thực hiện phân tích và đưa ra các cảnh báo mất rừng, sau đó gửi tin nhắn SMS và email tới các đơn vị phụ trách quản lý, bảo vệ rừng. Các nguồn dữ liệu từ ảnh viễn thám của vệ tinh Sentinel 2, các bản đồ số (WebGIS) và các nguồn dữ liệu khác của ngành kiểm lâm.

Thông qua kiểm tra ảnh viễn thám, ngành kiểm lâm cũng xác minh những điểm nghi ngờ bị mất rừng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.


Monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: