Giải pháp công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

02/11/2020

CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 đến nay đã trở nên lạc hậu do sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương rộng khắp trên toàn quốc và vì vậy cần phải cập nhật.

SDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 được tổng quát hóa và đồng bộ hóa theo quy định kỹ thuật hiện hành từ các sản phẩm CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000, phủ trùm hầu hết diện tích cả nước (trừ khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, nội thành Huế, khu vực đồng bằng sông Cửu Long), đến nay đã trở nên lạc hậu do sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương rộng khắp trên toàn quốc và vì vậy cần phải cập nhật.

Giải pháp công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000 được lựa chọn theo các khu vực như sau:

Tại những khu vực, địa phương đã xây dựng mới hoặc cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 theo nhiệm vụ của Đề án này, CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 sẽ được cập nhật bằng phương pháp tổng quát hóa từ CSDL nền địa lý tỷ lệ lớn hơn, phiên bản mới;

Những khu vực còn lại, CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 sẽ được cập nhật bằng ảnh vệ tinh thu chụp mới, có độ phân giải phù hợp, ví dụ như ảnh vệ tinh SPOT 6, SPOT 7 (độ phân giải 1,5m), ảnh hàng không và các ảnh vệ tinh quang học khác có độ phân giải tương đương trên cơ sở kế thừa, sử dụng sản phẩm CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 hiện có;

BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:10.000 được biên tập từ CSDL nền địa lý quốc gia cùng tỷ lệ.


Cổng TTĐT


Các tin đã đưa ngày: