Hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển KT-XH và ứng phó BĐKH tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển

12/03/2020

Nhiệm vụ được đề xuất triển khai thực hiện nhằm hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia bền vững, ổn định đảm bảo xác định chính xác và thống nhất về độ cao của mọi điểm, mọi vị trí trong cả nước, đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ưu tiên của nhiệm vụ là tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống lưới độ cao quốc gia gắn với việc kiên cố hóa hệ thống mốc độ cao đảm bảo sử dụng ổn định lâu dài và xác định độ cao trung bình của mặt nước biển ở trạm hải văn Hòn Dấu và các trạm hải văn đại diện các phân vùng biển. Bên cạnh đó, cũng cần phải xây dựng mặt tham chiếu độ cao quốc gia bằng việc nâng cấp mô hình Geoid độ chính xác cao ở Việt Nam phục vụ việc xây dựng công nghệ đo cao GNSS thay thế công nghệ đo cao truyền thống; xây dựng các mạng lưới quan trắc chuyển dịch đứng hiện đại, kết nối mạng lưới độ cao quốc gia tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển bằng việc kết hợp phương pháp đo cao truyền thống và đo cao GNSS.

Về quy mô được đề xuất gồm: Xây dựng các điểm mốc độ cao thế kỷ (được khoan, chôn sâu tới tầng địa chất ổn định dọc theo các đường độ cao hạng I, hạng II ven biển và tại các thành phố lớn, đảm bảo phục vụ lâu dài cho công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta, đặc biệt là các thành phố lớn và khu vực ven biển.

Đo đạc hoàn chỉnh đồ hình mạng lưới độ cao quốc gia hiện đại kết nối các điểm mốc cao thế kỷ, các điểm trạm GNSS CORS, các điểm trọng lực nhà nước, các trạm quan trắc hải văn ở các phân vùng biển phục vụ công tác tính toán xác định số "0" độ cao quốc gia, số "0" độ sâu quốc gia và số "0" độ sâu tại mỗii phân vùng biển.

Xây dựng và đo lặp mạng lưới quan trắc chuyển dịch đứng tại các thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng bằng phương pháp đo thủy chuẩn; Xây dựng, đo lặp các mạng lưới quan trắc chuyển dịch đứng bằng phương pháp đo hỗn hợp kết hợp giữa đo thủy chuẩn và công nghệ đo cao vệ tinh tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long phục vụ việc phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân sụt lún, dự báo xu hướng lún để bổ sung cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu.

Đo NSS bổ sung có độ chính xác cao tại các điểm mốc độ cao thế kỷ, tại một số điểm mốc độ cao hạng I, hạng II, các điểm mốc trọng lực cơ sở, trọng lực hạng I (đã được thiết kế đo nối độ cao thủy chuẩn và tại các điểm trạm quan trắc hải văn đại diện cho các phân vùng biển Hòn Dấu (Hải Phòng), Hoành Sơn (Hà Tĩnh), Sơn Trà (Đà Nẵng), Quy Nhơn (Bình Định), Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) và điểm gốc độ cao Hà Tiên, đảm bảo mật độ khoảng 10÷20 km/điểm phục vụ nâng cấp mô hình Geoid địa phương.

Đo đạc trọng lực chi tiết vùng núi Việt Nam.

Nâng cấp mô hình Geoid trọng lực toàn quốc trên cơ sở chính xác hóa mô hình Geoid trọng lực 2011 bằng các dữ liệu trọng lực mới và các mô hình số độ cao, quy chiếu về hệ trắc địa toàn cầu WGS-84 và kết hợp với mô hình Geoid toàn cầu EGM2008 hoặc mô hình EGM phiên bản mới nhất.

Xử lý kết hợp số liệu GNSS-Thủy chuẩn và mô hình Geoid trọng lực để nâng cấp mô hình Geoid hỗn hợp trên lãnh thổ Việt Nam phần đất liền và vùng biển đạt độ chính xác mN < 6cm tại vùng đồng bằng, mN < 10cm tại vùng núi để áp dụng công nghệ đo cao GNSS dần thay thế công nghệ đo thủy chuẩn truyền thống trong việc xác định độ cao đạt độ chính xác hạng III và hạng V.

Tính toán mực nước biển trung bình tại Hòn Dấu với chuỗi số liệu nghiệm triều trong khoảng 19 năm gần nhất; xác định số "0" độ cao quốc gia, số "0" độ sâu quốc gia, số "0" độ sâu tại mỗi phân vùng biển.

Tính toán bìn sai mạng lưới độ cao quốc gia và công bố Hệ độ cao quốc gia mới.

Xây dựng cơ sở dữ liệu độ cao quốc gia, các quy trình và tiện tích tính toán, tra cứu độ cao.


Theo monre.gov.vn


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: