Tập trung triển khai thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ

03/01/2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ngày 28/12, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục ttriển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản hướng dẫn thi hành đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2019, thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục đã chủ trì xây dựng trình Bộ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; trình Bộ ban hành 11 Thông tư; xây dựng 43 Tiêu chuẩn, trong đó đã công bố ban hành được 13 Tiêu chuẩn. Cùng với xây dựng pháp luật, Cục đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trên các kênh thông tin, tuyên truyền và tham gia các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản quy định chi tiết được tổ chức tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Cục đã hoàn thành công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bến Tre, Bình Phước, Kiên Giang và Hà Nội. Cục đã cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 306 tổ chức, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình thủ tục khẩn trương, nhanh chóng hiệu quả; đã tiếp nhận 125 hồ sơ đề nghị và tổ chức sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo đúng quy định.

Các nhiệm vụ chuyên môn, đề án, dự án của năm 2019 được triển khai và thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đề ra. Sản phẩm của các nhiệm vụ được giao là nguồn tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc bản đồ cơ bản thống nhất trên toàn quốc. Năm 2019, Cục được giao triển khai 01 nhiệm vụ Chính phủ giao, 07 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, mở mới 05 nhiệm vụ, 01 nhiệm vụ tài trợ cho nước ngoài, 01 nhiệm vụ đầu tư, 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Về công tác biên giới và địa giới, Cục đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; chủ trì khảo sát đơn phương thực địa tại các tỉnh theo kế hoạch Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cục đã hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam - Campuchia thuộc phạm vi 10 tỉnh có chung đường biên giới; đến nay hai bên đã cắm được 2.047 mốc quốc giới (bao gồm cả mốc chính, mốc phụ, cọc dấu; phân giới được khoảng 1.042 km đường biên giới đạt khoảng 84% khối lượng công việc trên toàn tuyến biên giới và được thể hiện đầy đủ, chi tiết trên bộ bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1:25.000).

Về công tác địa giới hành chính, đã hoàn thành kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của các địa phương; hoàn thành biên tập bộ bản đồ phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo Việt Nam của 28 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính cho 05 tỉnh: Đồng Tháp, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai và thành phố Cần Thơ...

Đặc biệt, Cục đã triển khai xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam. Đến nay đã hoàn thành lắp đặt 65 trạm trên toàn quốc và đã cung cấp dịch vụ liên quan đến mạng lưới trên toàn quốc hiện đang được cung cấp miễn phí đối với các tổ chức trong nước để khai thác sử dụng. Ngày 27/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức ra mắt mạng lưới trạm định vị về tinh quốc gia (Vngeonet) thu liên tục tín hiệu từ các hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh (GNSS).

Về công tác khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, năm 2019, Cục đã tổ chức thực hiện 07 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ theo đúng kế hoạch; phối hợp với Hội Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám Việt Nam tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Tuần lễ Hiệp đoàn trắc địa quốc tế 2019 (FIG Working Week 2019).

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Cục

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các thành tích đã đạt được của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong năm 2019. Nổi bật là, với Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực, Cục đã tích cực phối hợp xây dựng và trình ban hành các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành đáp ứng yêu cầu; đồng thời, tăng cường phối hợp với các địa phương phổ biến, giáo dục pháp luật; hoàn thành 84% công tác biên giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; hoàn thành phân định địa giới hành chính, phân giới quản lý hành chính biển, đảo của các địa phương. Đặc biệt, Cục đã hoàn thành xây dựng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia và đưa vào sử dụng.

Ông Hoàng Ngọc Huy, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019

Định hướng năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ vả Thông tin địa lý Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản hướng dẫn thi hành đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ; tiếp tục phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đo đạc và bản đồ; hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về đo đạc và bản đồ.

Hai là, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phối hợp hoàn thành 16% còn lại công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia; phối hợp hoàn thành các hồ sơ, địa giới hành chính các địa phương.

Ba là, tập trung nguồn lực thực hiện 02 Đề án quan trọng của ngành là Dự án “Đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử” và Dự án “Hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biển đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển”.

Bốn là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ chuyên gia, cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành; đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động...

Với các kết quả đạt được trong năm 2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã được nhận Huân chương Độc lập hạng II vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ và thành lập Cục; nhiều tập thể, cá nhân của Cục đã vinh dự nhận 01 Huân chương Lao động hạng III; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cùng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Một số hình ảnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam:


 


BoTN&MT(monre.gov.vn)


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: