Tập trung bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ

05/04/2019

Sáng ngày 03/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam để nghe báo cáo về triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ. Thứ trưởng nhấn mạnh: Công tác phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết là việc cần thiết phải làm, không chỉ tuyên truyền cho đối tượng trong ngành tài nguyên và môi trường mà cần phổ biến rộng rãi tới các đối tượng chịu sự tác động của Luật. Thứ trưởng đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực cho công tác này.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Văn phòng Bộ.

Báo cáo về việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, để triển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ được đồng bộ, hiệu quả, thống nhất và tránh chồng chéo, thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục đã xây dựng dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ” và đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Về việc triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết, ông Phan Đức Hiếu cho biết, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực đo đạc và bản đồ năm 2019, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt để tổ chức thực hiện; dịch sang tiếng Anh các văn bản Luật, Nghị định để đăng tài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Cục; xây dựng Chương trình phối hợp với Cổng Thông tin điện tử của Bộ để thực hiện các nội dung phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết trên Cổng; gửi văn bản tới Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật, đồng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ để các Sở Tài nguyên và Môi trường có thể tham khảo trong tổ chức triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Cục đã xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ để đi vào thực hiện từ ngày 01/5/2019, khi Nghị định số 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực. Để đáp ứng yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, Cục đang phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường để hoàn thiện 2 Module trong phần mềm trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đối với hai thủ tục hành chính về: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; phối hợp xây dựng Module để đăng tải thông tin về tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Cục theo quy định tại Điều 54 Luật Đo đạc và Bản đồ và Điều 41 Nghị định 27/2019/NĐ-CP. Cùng với đó, Cục cũng đang tích cực chủ động xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Đối với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch thi hành Luật, Cục cũng đang tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện đúng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ ban hành như: Triển khai xây dựng, hoàn thiện, công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; …

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp nhằm triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ hiệu quả và đồng bộ. Các đại biểu đều cho rằng công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản quy định chi tiết hết sức quan trọng. Công tác tuyên truyền cần được phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân để biết và chấp hành thi hành Luật là rất cần thiết trong bối cảnh đẩy mạnh truyền thông về pháp luật của ngành.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao tinh thần chủ động của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, cũng như phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong Bộ để triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ.

Để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trong thời gian tới, Thứ trưởng cho rằng công tác phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết là việc cần thiết phải làm, không chỉ tuyên truyền cho đối tượng trong ngành tài nguyên và môi trường mà cần phổ biến rộng rãi tới các đối tượng chịu sự tác động của Luật. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực cho công tác này.

Để thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Thứ trưởng đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường rà soát, phân loại những thủ tục hành chính cần thiết phải được đưa vào quy định cần công bố; khẩn trương hoàn thiện trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hai thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ để đi vào thực hiện từ ngày 01/5/2019 khi Nghị định số 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực; khẩn trương xây dựng các Module thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Module phục vụ đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ và Cổng thông tin điện tử Cục theo quy định, đảm bảo toàn bộ các dịch vụ trên phải được vận hành từ ngày 01/5/2019 khi Nghị định số 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực.

Đối với nội dung liên quan tới cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho các tổ chức cá nhân, Thứ trưởng đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện, trong đó tập trung xây dựng chương trình khung về bồi dưỡng kiến thức hoạt động đo đạc và bản đồ, xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ.


http://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: