Đoàn ĐBQH tỉnh: Lấy ý kiến xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ

29/03/2018

Sáng 28/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

 
Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ gồm 9 chương, 63 điều. Dự thảo Luật đã được Quốc hội khóa XIV thảo luận, đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý lại một số nội dung của dự thảo. Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung một số điểm, khoản quy định về phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ; cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; đo đạc, thành lập hải đồ, đo đạc thành lập bản đồ công trình ngầm; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ.
Cho rằng việc ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ là sự cần thiết và cấp bách nhằm bảo đảm cung cấp thông tin địa lý đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường; phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, theo ý kiến góp ý của các đại biểu, so sánh với thực tế, trong luật còn một số quy định cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý để hoàn thiện, mang tính khả thi cao hơn. Cụ thể, cần làm rõ phạm vi điều chỉnh để tránh chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải thích từ ngữ, bỏ bớt một số từ, cụm từ cho hợp tính logic, thống nhất; làm rõ hơn nhiệm vụ khai thác bản đồ phục vụ nhiệm vụ xã hội, bỏ thu phí đối với cơ quan nhà nước; bổ sung thêm bản đồ địa hình, chính sách nhà nước trong hoạt động đo đạc bản đồ; thống nhất bản đồ chuẩn quốc gia để làm cơ sở chuẩn hóa hệ thống thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ, đặc biệt là các bản đồ chuyên ngành.
Kết luận hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Trần Văn Tiến trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến này, sớm hoàn thiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

 


Lê Duyên (vinhphuc.gov.vn)


Các tin đã đưa ngày: