Lịch làm việc của cán bộ Sở Tư Pháp

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2020
(Từ ngày: 25/05/2020 - Đến ngày: 31/05/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 25/05/2020
07h30 - 11hMời họpPhòng họp số 1, trụ HĐND và UBND tỉnhThường trực HĐND tỉnhLãnh đạo Sở
Thứ ba 26/05/2020
Thứ tư 27/05/2020
Thứ năm 28/05/2020
Thứ sáu 29/05/2020
Thứ bảy 30/05/2020
Chủ nhật 31/05/2020