Lịch làm việc của cán bộ Sở Tư Pháp

Tuần trước Tuần thứ 9 năm 2021
(Từ ngày: 22/02/2021 - Đến ngày: 28/02/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 22/02/2021
07h30 - 11hMời họp Ban thường vụ Tỉnh ỦyTầng 3- Ban Thường vụ Tỉnh ủyThường trực Tỉnh UỷGĐ Sở Phan Tuệ Minh
Thứ ba 23/02/2021
08h - 11h30MHPhòng số 5, trụ sở HĐND&UBND tỉnhPCT UBND tỉnh Vũ Chí GiangPGĐ Sở Hoàng Văn Đăng
Thứ tư 24/02/2021
08h - 11hMời họp thường vụ tỉnh ủy về một số nội dung GPMB dự án lớn trong tỉnhTầng 3- Phòng họp Ban thường trực Tỉnh uỷBan dân vận Tỉnh UỷGĐ Sở Phan Tuệ Minh
08h - 11hMời họp UBND tỉnh phiên họp tháng 02/202Phòng số 1, trụ sở HĐND&UBND tỉnhUBND tỉnhGĐ Sở Phan Tuệ Minh
Thứ năm 25/02/2021
08h - 11hMHPH tầng 1 Trụ sở BQL các KCNBQL các KCN tỉnhPGĐ Sở Nguyễn Kim Tuấn
Thứ sáu 26/02/2021
09h - 11h30Mời làm việc về triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025Tầng 3- Phòng họp Ban thường trực Tỉnh uỷ, trụ sở Tỉnh ủyThường trực Tỉnh ủyPGĐ Sở Nguyễn Kim Tuấn
Thứ bảy 27/02/2021
Chủ nhật 28/02/2021