Lịch làm việc của Sở TNMT

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2019
(Từ ngày: 21/10/2019 - Đến ngày: 27/10/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 21/10/2019
07h - 17hMHPhòng họp số 1 - trụ sở UBND tỉnhUBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ Sở Phan Tuệ Minh
07h - 17hMH hội nghị trực tuyếnPhòng họp số 1 - Trụ sở HĐND-UBND tỉnhBí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND & UBND tỉnhPGĐ Sở Hoàng Văn Đăng, VP Sở
07h - 17hMời dự Hội thảoPhòng họp Tỉnh ủy - Tầng 2BTV Tỉnh ỦyGiám đốc Sở Phan Tuệ Minh
13h30 - V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức buổi giám sátPhòng họp số 2, trụ sở HĐND - UBND tỉnhĐoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnhPGĐ Sở Chu Quốc Hải
Thứ ba 22/10/2019
07h - 17hMHPhòng họp số 1 - trụ sở UBND tỉnhUBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ Sở Phan Tuệ Minh
07h - 17hMH hội nghị trực tuyếnPhòng họp số 1 - Trụ sở HĐND-UBND tỉnhBí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND & UBND tỉnhPGĐ Sở Hoàng Văn Đăng, VP Sở
07h - 17hMời dự Hội thảoPhòng họp Tỉnh ủy - Tầng 2BTV Tỉnh ỦyGiám đốc Sở Phan Tuệ Minh
08h - Mời họpPhòng họp số 3 - trụ sở UBND tỉnhUBND tỉnhGĐ Sở Phan Tuệ Minh
19h30 - V/v mời làm việc phục vụ hoạt động chất vấnPhòng hợp số 1 , Trụ sở UBND tỉnhUBND tỉnhGĐ Sở Phan Tuệ Minh
Thứ tư 23/10/2019
07h - MHPhòng họp số 1 - trụ sở UBND tỉnhUBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ Sở Phan Tuệ Minh
07h - 17hMH hội nghị trực tuyếnPhòng họp số 1 - Trụ sở HĐND-UBND tỉnhBí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND & UBND tỉnhPGĐ Sở Hoàng Văn Đăng, VP Sở
07h - 17hMời dự Hội thảoPhòng họp Tỉnh ủy - Tầng 2BTV Tỉnh ỦyGiám đốc Sở Phan Tuệ Minh
Thứ năm 24/10/2019
07h - 17hMH hội nghị trực tuyếnPhòng họp số 1 - Trụ sở HĐND-UBND tỉnhBí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND & UBND tỉnhPGĐ Sở Hoàng Văn Đăng, VP Sở
07h - 17hMời dự Hội thảoPhòng họp Tỉnh ủy - Tầng 2BTV Tỉnh ỦyGiám đốc Sở Phan Tuệ Minh
Thứ sáu 25/10/2019
07h - 17hMH hội nghị trực tuyếnPhòng họp số 1 - Trụ sở HĐND-UBND tỉnhBí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND & UBND tỉnhPGĐ Sở Hoàng Văn Đăng, VP Sở
07h - 17hMời dự Hội thảoPhòng họp Tỉnh ủy - Tầng 2BTV Tỉnh ỦyGiám đốc Sở Phan Tuệ Minh
Thứ bảy 26/10/2019
07h - MH hội nghị trực tuyếnPhòng họp số 1 - Trụ sở HĐND-UBND tỉnhBí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND & UBND tỉnhPGĐ Sở Hoàng Văn Đăng, VP Sở
07h - 17hMời dự Hội thảoPhòng họp Tỉnh ủy - Tầng 2BTV Tỉnh ỦyGiám đốc Sở Phan Tuệ Minh
Chủ nhật 27/10/2019
07h - 17hMời dự Hội thảoPhòng họp Tỉnh ủy - Tầng 2BTV Tỉnh ỦyGiám đốc Sở Phan Tuệ Minh