Danhsachcauhoi: về thăm Đền Thõng

Title: về thăm Đền Thõng
HDNguoiHoi: Xin Thị thực
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Pháp luật
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi:
HDDienThoai:
HDEmail: vietnam@visa.vn
HDHienThi: No
HDNgayHoi: 2/18/2019
HDNoiDung: Đền Thõng là điểm du lịch ở Vĩnh Phúc còn được gọi là đền Tây Thiên nơi thu hút rất nhiều du khách quốc tế có thị thực Vietnam visa nhập cảnh đến thăm. Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu, thời Vua Hùng tương truyền bà là tiên giáng trần được đầu thai làm con gái của một vị tù trưởng họ Lăng ở vùng núi Tam Đảo. Từ nhỏ bà đã tinh thông văn, võ. Vào thời Hùng Vương thứ 6, khi đất nước bị giặc Ân xâm lược bà đã chiêu mộ binh lính giúp vua đánh giặc. Khi đất nước thanh bình, không màng danh lợi bà trở về quê hương, ở đây bà đã gặp và kết duyên cùng con trai vua Hùng thứ 6 là Chiêu Vương. Bà luôn hết lòng dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, trồng lúa nước giúp nhân dân no ấm, đất nước thanh bình. Để tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với công lao to lớn của bà, sau khi Quốc Mẫu về với cõi tiên, nhân dân đã lập đền thờ trên núi Tam Đảo tại nơi ở của Quốc Mẫu nay gọi là Đền Thõng.
Approval Status: Pending

Created at 2/18/2019 4:12 PM by
Last modified at 2/18/2019 4:12 PM by

Go back to list
Home(Hỏi đáp)