Danhsachcauhoi: Lễ hội đền Vạn Cửa Rào

Title: Lễ hội đền Vạn Cửa Rào
HDNguoiHoi: Đi Du Lịch
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan: sở du lịch
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Lạng Sơn, Việt Nam
HDDienThoai:
HDEmail: hotels@langson-vietnam.vn
HDHienThi: No
HDNgayHoi: 2/18/2019
HDNoiDung: Được nhân dân xây dựng và hoàn chỉnh vào thế kỷ XIX để thờ đốc tướng Đoàn Nhữ Hài (người có công đánh giặc khai Lao, bảo vệ bờ cõi đã anh dũng hy sinh tại khúc sông này) và Tam toà Thánh Mẫu là ba vị thần trong tứ bất tử cai quản cả ba vùng sông - núi - dương gian để cầu mong mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Đền bao gồm 2 toà Bái đường và Hậu cung, toạ lạc trên một quả đồi nằm cạnh ngã ba sông, bên phải là dòng Nậm Mộ, bên trái là dòng Nậm Nơn, trước mặt là dòng Lam thơ mộng, xung quanh là rừng núi đại ngàn. Du khách về đây đúng ngày Lễ hội đền Vạn Cửa Rào vào dịp đầu xuân, du khách nếu đặt khách sạn lưu trú tại Hotels in Lang Son sẽ được thưởng thức nét đẹp văn hoá truyền thống, cảm nhận cái hồn núi non từ ngàn xưa vọng lại trong tiếng chiêng, tiếng cồng, câu suối, điệu lăm... của những trai thanh, gái lịch vùng núi Tương Dương.
Approval Status: Pending

Created at 2/18/2019 4:10 PM by
Last modified at 2/18/2019 4:10 PM by

Go back to list
Home(Hỏi đáp)