Chi tiết album ảnh

Một số hình ảnh về hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2015 tại tỉnh Vĩnh Phúc