Chi tiết album ảnh

Giao lưu văn hóa - thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)