Chi tiết album ảnh

Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2015