Chi tiết album ảnh

Đội Thanh niên tình nguyện Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc: Hưởng ứng Tuần lễ Văn hoá du lịch Vĩnh Phúc 2013