Chi tiết album ảnh

Hình ảnh về hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc năm 2013