Quyết định Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2015-2019

22/02/2015

 Quyết định  Về việc ban hành quy định về giá các loại đất  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2015-2019